embarsundsfarjan_webAlla var klockrent och omedelbart med på noterna när förslaget om att skaffa en hjärtstartare väcktes på Vargskärs byalags vårmöte i Vargskärsgården! 
”Vi arrangerar ett lotteri där alla lotter egentligen är vinstlotter och köper hjärtstartare med pengarna!”
 ”Vi besöker fast- och sommarboende med info + giro för inbetalning av frivillig-summa!”
 ”Vi sänder ut info till alla och ber den som önskar att betala enligt egen förmåga!”
 Förslagen på hur man skulle göra var flera. Slutligen blev det att sända ut info och samtidigt be om ett i storlek självvalt bidrag till hjärtstartaren.

I skärgården bor alltfler i hushåll om två personer. Med detta faktum som underlag diskuterades var bäst hjärtstartaren kunde placeras och kabelfärjan som går över Embarsund och är bemannad dygnet om blev platsen. Så nu kan lilla färjan över Embarsund ståta med mer hjärttrygga överresor också vilket landskapets trafikavdelning tackar för genom att också bidra med en summa till inköpet.

Under vintern ska byalaget arrangera en kurs i HLR och hjärtstartare och även inbjuda till demonstrationer av hjärtstartare. Med ökade kunskaper ökar även själförtroendet när så behövs. Ett plötsligt hjärtstopp i skärgården där hjälpen kan finnas på flera timmars avstånd – kanske inte ens kommer fram pga mörker och dimma – behövs många, många hjärtstartare och en befolkning som uppdaterar sin HLR-kunskap för att vara bättre beredda när just det händer som inte ska få hända! Hjärtat säger stopp. (AB)