Vad innebär det att en arbetsplats är en hjärttrygg del av Åland?

På området finns hjärtstartare och personal som kan hjärt-lungräddning. Det finns också tydliga rutiner för hur man ska agera vid ett hjärtstopp. Hjärtstartaren är väl skyltad och också registrerad i hjärtstartarregistret.

Hur ser man att en plats är en hjärttrygg del av Åland?

De företag som väljer att föra sin arbetsplats till en hjärttrygg del, förutom den internationella skylten för hjärtstartare som ska sitta väl synlig vid själva hjärtstartaren, en skylt som talar om att man befinner sig på en hjärttrygg del av Åland.

Vad kostar det att bli en hjärttrygg del av Åland?

Det beror på hur många hjärtstartare som behövs och hur många anställda som finns och behöver utbildas. Priset för en hjärtstartare ligger på ca 1 200 – 2 000 euro.

Vad innebär en hjärtsäker del av Åland mer konkret?

Det innebär att hjärtstartare
– placeras ut så att den är tillgänglig för alla som vistas inom området
– märks ut med standardiserad skylt för hjärtstartare
– placeras med sådan täthet att defibrillering kan göras inom 5 minuter efter ett konstaterat hjärtstopp inom området
– är registrerad på www.hjartstartare.ax och således även är registrerad hos Alarmcentralen

Det innebär också att
– det inom området finns personal eller andra personer som kan hjärt- lungräddning och vet hur man använder en hjärtstartare
– repetitionsutbildning sker
– det finns rutiner för att omedelbart larma 112
– det finns rutiner för att omedelbart påbörja hjärt- lungräddning
– det finns rutiner för att hämta och koplla upp hjärtstartare
– det finns rutiner för att kontrollera och upprätthålla service så att hjärtstartaren alltid är redo