Hjärtstartarprojektet på Åland – från 20 till 170 hjärtstartare på 3 år

Efter tre år med en projektledare på 50 % avslutas Hjärtstartarprojektet 31.3.2016. Folkhälsan, Vårt Hjärta och Röda Korset Ålandsdistrikt är initiativtagare och samarbetande projektägare. Alandia Försäkring är projektets samarbetspartner. Projektet har kartlagt, samordnat och informerat om vikten av hjärtstartare i kombination med hjärt- lungräddning. Vid projektstarten fanns ett 20-tal hjärtstartare i landskapet. I dagsläget finns ca 170 hjärtstartare registrerade i ett digitalt system med automatisk kvalitetskontroll var 6:e månad. Det finns en hjärtstartare per 176 invånare och antalet växer dagligen. Även antalet utbildade inom hjärt- lungräddning har ökat mångfalt och trenden är fortsatt starkt positiv.

Fr o m 1.4 2016 övergår driften av registreringssystemet till Alarmcentralen (112). Framgången med det stora antal hjärtstartare och HLR-utbildade personer är resultatet av en helhetssatsning som förutom Hjärtstartarprojektet även omfattar alarm-, räddnings-, vård- och frivilligorganisationerna över hela Åland.

Nytt projekt för skol HLR

Fr o m maj 2016 startar projektdel två/Ett modigt hjärta räddar liv med syfte att implementera obligatorisk HLR i de åländska grundskolornas Åk 6. Berörda lärare erbjuds instruktörsutbildning för att i sin tur kunna lära eleverna HLR i kombination med hjärtstartare. Internationell forskning visar att implementering av HLR i Åk 6 är den enskilt effektivaste vägen till ett hjärttryggt samhälle där antalet räddade liv kan ökas fyrfaldigt.

Ett modigt hjärta räddar liv finansieras med landskapsmedel, näringslivsmedel samt finansiering från de tre samarbetande föreningarna Folkhälsan, Vårt Hjärta och Röda Korset Ålandsdistrikt samt ÅHS. Projektet avslutas 31.12.2016.