postimage-387

Rekommendationer vid inköp av hjärtstartare

Hjärtstartarprojektet på Åland i samarbete med alarm-, räddnings-, vård och frivilligorganisationerna på Åland hänvisar till Svenska HLR-rådets, i samråd med europeiska HLR-råds, rekommendationer enligt nedan:

• Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.

• Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta (produktmärkning inom EU och EES).

• Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.

• Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig
till leverantören/tillverkaren.

• I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.

• Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.

• Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).

• Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.

• Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärtlungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.

• Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt, se https://www.hjartstartare.ax/uppmarkning-av-hjartstartare/

• Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.

• Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren i samband med inköp bör ske på https://www.hjartstartare.ax/

Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, anställda, kunder, besökare etc. att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp.

CHECKLISTA:

  • Röstinstruktioner och bruksanvisning på svenska?
  • CE-märkning (produktmärkning inom EU och EES)?
  • Enkelhet? Driftsäkerhet?
  • Användningsområde? Behov av barnelektroder?
  • Totalpris (inköpspris/driftskostnad elektrod/batteri)?
  • Garanti? Införskaffande av nya elektroder? Uppgradering till nya riktlinjer?
  • HLR-utbildning i samband med inköp?
  • Utmärkning av hjärtstartare? Placering och synlighet?
  • Registrering på www.hjartstartare.ax?

 

För närmare information och frågor kontakta Hjärtstartarprojektet på Åland,
projektledare Gunilla G Nordlund, 04573424998, hjartstartare.aland@gmail.com