postimage-23

4 steg som räddar liv

De fyra stegen symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföras om en person får ett oväntat hjärtstopp.

Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång. Om någon del fördröjs minskar chansen för överlevnad.

fyrasteg_web

 

 

 

 

 

4 steg som räddar liv

Steg 1

Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande.

Steg 2

Tidig HLR, för att vinna tid. Med hjärt- och lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

Steg 3

Tidig defibrillering, för att starta hjärtat. Enbart Hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat. Detta kallas i medicinska termer att defibrillera.

Steg 4

Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Det sker med hjälp av ambulanspersonalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på det är intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd.