postimage-61

Hjärtstartare på Åland

Hjärtstartarregistret administreras av Alarmcentralen på Åland.

För problem med validering, registering eller något annat problem, vänligen ring eller skicka e-post.
Telefon jour (018) 19 000
Alarmmästare (018) 19 640 vard. 08-16
E-post info@alarmcentralen.ax

Adress: Elverksgatan 8, AX-22 100 Mariehamn