postimage-82

Tillkomsten av Ålands Hjärtstartarregister

Projekt Hjärtstartare på Åland startade 2013 på initiativ av föreningarna Vårt Hjärta, Folkhälsan och Röda Korset Ålandsdistrikt. PAF beviljade medel för en ett treårigt projekt med syfte att koordinera, informera och initiera till inköp av Hjärtstartare och utbildning inom första-hjälp med Hjärtstartare på Åland. En projektledare anställdes på 50 % och Alandia Försäkring blev projektets samarbetspartner. Projektet verkade neutralt och utan eget vinstintresse.  Genom att starta processer i samhället och med hjälp av de hävstångseffekter som uppbringades hos en engagerad allmänhet samt övriga organiserade samhällsinsatser utvecklades Åland från ett samhälle med 20 hjärtstartare till 170 hjärtstartare på 3 år och antalet HLR-utbildade ökade markant.  Ett hjärtstartarregister med evalueringsautomatik byggdes under projekttiden. Vid Hjärtstartarprojektets avslut den 31.3.2016 övertog Alarmcentralen på Åland (112) driften av hjärtstartarregistret.

Hjärt- lungräddningen är en helhetssatsning som omfattar alarm-, räddnings-, vård- och frivilligorganisationerna över hela Åland och arbetet fortsätter oavbrutet med att bygga ett allt hjärttryggare Åland där fler liv kan räddas.

 

 logoVårt Hjärta r.f.

Vårt Hjärta startade år 1999 och har i dag drygt 500 medlemmar i alla åldrar, både de som har drabbats av hjärt- kärlsjukdom samt anhöriga, vänner och andra intresserade. Föreningen, som är medlemmarnas samlade röst utåt, har en öppen inställning till samarbete, nya idéer och verksamhetsformer. Allt för att öka kunskap, främja vardagens sunda levnadssätt, livsstilsförändringar med målet att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Välkommen till Vårt Hjärtas hemsida!

 

folkhalsan-logo_web

 

På Åland är målet att ha 16 livskraftiga lokalföreningar så att vi kan verka för hälsofrågor i närsamhället. De åländska lokalföreningarna stöds i sitt aktiva arbete av de anställda vid Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland. Folkhälsan på Åland upprätthåller också ekonomisk- och familjerådgivning. Dessutom hyr vi ut barnstolar och koordinerar Folkhälsankampanjerna Majblomman samt Luciainsamlingen med val av Ålands Lucia. Vi arrangerar även en stor mängd kurser, grupp- och andra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Välkommen till Folkhälsans hemsida!

 

 logo-sv

Röda Korsets frivilliga hjälper och stöd människor på Åland och i hela landet men är också den mest betydande medborgarorganisationen när det gäller humanitär hjälp. Under de senaste åren har vi även blivit en av de viktigaste organisationerna som ger utvecklingshjälp. Tanken om att det behövs en internationell och opartisk hjälporganisation föddes i samband med slaget vid Solferino 1859. Ett rött kors mot en vit bakgrund är inte ett tecken som vem som helst fritt kan använda för att signalera första hjälpen eller sjukvård. Röda Korset på Åland bedriver bland annat utbildning inom hälso- och sjukvård, inte minst inom hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Välkommen till vår hemsida!

 Alandia Försäkring – Projektets samarbetspartner

Vi vill få alla att våga agera

Här kan du se en intervju med Alandia Försäkrings VD Leif Nordlund där han berättar varför försäkringsbolaget vill arbeta för ett hjärttryggare Åland!

Försäkringsbolaget är specialist inom person- och pensionsförsäkring, marin- och båtförsäkring. Läs mer om företaget här!