postimage-54

Uppmärkning av hjärtstartare

Hjärtstartarprojektet rekommenderar i samråd med europeiska och internationella HLR-råd en standardiserad skylt som ska markera var en hjärtstartare är placerad. Bakom symbolen står även den internationella livräddningsorganisationen ILCOR och den europeiska motsvarigheten ERC. Skylten bör finnas överallt där en hjärtstartare finns placerad för att upplysa att det finns hjärtstartare och var den är placerad. Skylten är en s.k. nödskylt med en grön bakgrund enligt standard för sjukvårdsutrustning. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet. Här kan du ladda ner en högupplöst bild av skylten: Hjartstartare_170 x 230 mm

En tilläggsskylt med pil kan komplettera grundskylten för att visa vart man ska bege sig för att finna en hjärtstartare.

Text är tillåten enligt följande 4 alternativ:

  •  Hjärtstartare
  •  AED-Hjärtstartare (kan t.ex. användas på internationella flygplatser)
  •  AED
  •  Defibrillator (kan t.ex. användas inom akutsjukvården på sjukhus)

För dig som behöver en skylt rekommenderar vi dig att kontakta en skyltleverantör.

Använd den grafiska manualen för skylten som finns i PDF-filen här bredvid. Grafisk-manual.pdf
 

En hjärttrygg del av Åland – kompletterande uppmärkning

I kombination med den internationella uppmärkningen kan även den åländska symbolen användas om kriterierna för en hjärttrygg del av Åland uppfylls enligt nedan. Här kan du ladda ner en högupplöst bild av skylten: Hjarttrygg-Skylt.pdf

Skylten för En hjärttrygg del av Åland bör vara 170 x 67 mm då den kombineras med den gröna hjärtstartarskylten på väggen invid hjärtstartaren.

En hjärttrygg del av Åland symbolen kan även användas i övriga sammanhang separat från hjärtstartaren t ex i företagets marknadsföring i ett format lämpligt för sammanhanget.  

 

En hjärttrygg del av Åland betyder att:

• det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112

• det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in

• all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

• behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter

• hjärtstartaren är registrerad i det åländska hjärtstartarregistret www.hjartstartare.ax